قیمت پنجره ویستابست

vistabest

قیمت پنجره دوجداره  ویستابست

قیمت ویستا بست تک لنگه

پنجره-ثابت

پنجره ثابت بدون بازشو

1،005،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-تک-حالته-یک-لنگه

پنجره تک حالته یک لنگه

1،972،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-یک-لنگه

پنجره دو حالته یک لنگه

2،181،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-کلنگی-یا-بالا-بازشو

پنجره کلنگی یا بالا بازشو

1،235،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :600*600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست

پنجره ویستا بست  دولنگه

پنجره-تک-حالته-دو-لنگه

پنجره دو حالته دو لنگه ویستابست

2،891،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه

پنجره دو  حالته دو لنگه ویستابست

3،100،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-تک-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته یک لنگه به همراه کتیبه

3،174،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته دو  لنگه به همراه کتیبه

3،384،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت  ویستا بست

پنجره ویستا بست سه  لنگه

پنجره-تک-حالته-سه-لنگه

پنجره تک حالته سه لنگه ویستابست

3،643،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه

پنجره دو  حالته سه لنگه ویستابست

3،852،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-تک-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته سه لنگه به همراه کتیبه

4،052،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته سه لنگه به همراه کتیبه

4،261،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره ویستابست

پنجره ویستا بست  چهار  لنگه

پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه

پنجره تک حالته چهار  لنگه ویستابست

6،109،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه

پنجره دو  حالته چهار  لنگه ویستابست

6،527،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

6،770،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

7،188،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره کشویی ویستابست

لیست قیمت پروفیل ویستا بست 

کشویی-دو-لنگه

پنجره ویستابست کشویی تک لنگه

4،196،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
کشویی-دو-لنگه--

پنجره ویستباست کشویی سه لنگه ویستابست

5،533،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
کشویی-چهار-لنگه

پنجره چهار لنگه کشویی  ویستا بست

8،323،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :4000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره هلالی و فوکس واکنی ویستابست

قیمت ویستابست 

پنجره-قوس-دار

پنجره هلالی  ویستابست

5،358،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-خم-یا-هلالی ویستابست

پنجره قوس دار ویستابست

4،126،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1600*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-فولکس-واگنی

پنجره فولکس واگنی ویستابست

15،800،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*4000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره اکاردئونی و فرانسوی و لیفت اند اسلاید ویستابست

قیمت ویستابست 

پنجره-لیفت-اند-اسلاید

پنجره لیفت اند اسلاید

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-فرانسوی

پنجره فرانسوی  ویستابست

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-آکاردئونی

پنجره آکاردئونی  ویستابست

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

انواع درب ویستابست

قیمت ویستا بست 

درب-سرویسی

درب سرویسی

3،829،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
درب-فرانسوی

درب فرانسوی  ویستابست

6،630،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
سویجی

درب سویچی   ویستابست

3،881،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :21000*900میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره سه جداره ویستابست

قیمت سه جداره ویستا بست 

پنجره-سه-جداره

پنچره سه جداره ثابت

1،200،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره تک حالته

2،200،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره دو حالته

2،381،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
vistabest

قیمت پنجره سه جداره لمینت ویستابست

قیمت  ویستا بست لمینت

پنجره-ثابت-لمینت

پنجره دوجداره لمینت ویستابست

1،446،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمنیت ویستابست تک حالته

2،366،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمینت ویستابست دو حالته

2،617،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ویستابست سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر

قیمت پنجره ویستابست

تو این مقاله میخواهیم متریال یو پی وی سی و کیفیت پروفیل ویستابست و تفاوت در قیمت پروفیل ویستابست با پروفیل های دیگر بررسی کنیم. آیا میدانستید پی وی سی ماده اصلی در تشکیل محصول UPVC می باشد! پی وی سی شامل ۵۷% کلر و ۴۳% وینیل می‌باشد که ماده اولیه ساخت پروفیل یو پی وی سی است. پنجره UPVC یکی از محبوب ترین نوع بین مردم بوده است که پنجره ویستابست یکی از بهترین های بهترین برند پنجره دوجداره می باشد.

پنجره یو پی وی سی  ویستابست

یو پی وی سی از نفت خام و نمک طعام (کلرید سدیم) می باشد .در دهه ۱۹۶۰ در کشور آلمان ساخته شده است،طی چندین سال شرکت های تولیدی یو پی وی سی فرمولاسیونی درست کردند که با اضافه کردن موادی مثل:نرم کننده، ضربه گیر، مواد ضد احتراق و غیره به پی وی سی باعث شد که پروفیل های تولیدی حتی در شرایط خشکو سرد و نامساعد، به بهترین نحو عمل کنند.

قسمتی از مواد اولیه یو پی وی سی برند ویستابست از شرکت کمسون اتریش می باشد. همچنین از دانش فنی این شرکت بهره می برد.قیمت پنجره دوجداره ویستابستبه کیفیت فوق العاده آن بستگی دارد که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت آن خلاصه ایی شرح می دهیم.مواد اصلی تشکیل دهنده پروفیل های ویستابست پی وی سی می باشد که از شرکت های پتروشیمی ایران تهیه شده است.قیمت پنجره دوجداره ویستابست یکی از بهترین ها می باشد و نسبت به کیفیتی که ارائه می دهد مقرون به صرفه می باشد.

پنجره ویستابست

عوامل موثر بر قیمت پنجره ویستابست

 •  ماده Impact Modifier همان ضربه گیر ، مواد پلیمری میباشد که به پودر pvc افزوده شده که ایجاد مقاومت کرده و ضربه پذیری پروفیل را بالا میبرد. نوع آکریلیکی این ماده اولیه باعث ایجاد مقاومت و عمر مفید بیشتر پروفیل یو پی وی سی میشود.شرکت ویستابست جهت استفاده از این ماده از برند های معتبر LG کره و Arkema فرانسه و Kaneka بهره می برد.این عمل باعث شده پنجره یو پی وی سی شما از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشد.
 •  پایدارکننده حرارتی یا استابلایزر یکی از مواد اصلی در پروفیل یو پی وی سی ویستابست می باشد. این محصول در تبدیل مواد پلیمری به پروفیل بسیار مهم می باشدو در مقاومت و طول عمر آن در شرایط مختلف آب و هوایی مخصوصا آب و هوای گرم اهمیت بالایی دارد. شرکت ویستابست جهت تهیه ماده استابلایزر از برند معتبر تولیدی Chemson اتریش بهره می برد.
 •  شرکت ویستابست جهت تولید پروفیل های سفید با استفاده از ماده معدنی دی اکسید تیتانیوم در محصولات خود از شرکت های معتبری مثل Kronos ، Tronox وSachtleben استفاده کند این ماده تقش مهمی در مقاومت جلوی نور و تغییر رنگ آن دارد و همچنین میزان استفاده از آن بسیار مهم می باشد.

توضیحاتی که در بالا داده شد در قیمت پنجره دوجداره ویستابست تاثیر گذار می باشد.

قیمت پنجره ویستابست

پنجره ویستابست

پروفیل ویستابست در شهرهایی گرم و خشک مثل استان قم و سیستان و بلوجستان و هرمزگان و … که در تابش شدید آفتاب تابستان می باشد تغییر رنگ از خود نشان نمی دهد. همچنین آیتمی که در  قیمت پنجره دوجداره ویستابست  تاثیر گذار می باشد باید گالوانیزه با ضخامت ۱.۵ در تمام قسمت های پنجره مورد استفاده قرار گیرد این آیتم جز الزامات فنی تمام نمایندگان تولیدی ویستابست می باشد که باید رعایت شود.متاسفانه خیلی از تولیدکنندگان نامعتبر این آیتم را به درستی اجرا نمی کنند.اگر میخوهید خریدی خوب و مطمئن داشته باشد از نمایندگی های ویستابست خرید کنید.در ضمن اگر میخواهید از گارانتی و اصالت این پروفیل بهره مند شوید حتما از نمایندگی های این شرکت بهره مند شوید.

قیمت پنجره دوجداره ویستابست به عواملی که توضیح داده شد بستگی دارد.قیمت پنجره های این پروفیل نسبت به پروفیل های برند همچون هافمن و وینتک چند درصدی بالاتر می باشد توجه داشته باشید که قیمت پنجره دوجداره هافمن از قیمت پنجره دوجداره ویستابست کمتر می باشد.گروه صنعتی پنجره سازان نمایندگی ویستابست در قم را دارا می باشد.ممنون از اینکه در این مقاله همراه ما بودید

قیمت ویستابست

اگر تصمیم دارید پنجره های ساختمان خود را تعویض کنید یا در حال ساخت و ساز هستید حتما در هنگام خرید برندهای زیادی از پنجره های یو پی وی سی ذهن شما را به خود درگیر کرده اند هر کدام از این برندها با قیمت های متفاوت در بازار به مشتریان عرضه می شوند و هر کدام نیز با توجه به قیمتی که دارند کیفیت متفاوتی نیز دارند. یکی از برندهای نام آشنا و معتبر که حتما نام آن را شنیده اید پنجره دوجداره یو پی وی سی ویستابست می باشد. قیمت پنجره ویستابست با توجه به کیفیتی که دارد نسبت به برندهای دیگر بالاتر است باید بدانید هیچ گرانی و ارزانی در بازار امروز بی حکمت نیست. این شرکت معتبر محصولات خود را مطابق با استانداردهای جهانی تولید می کند و در بازار ایران از نظر کیفیت و مشتری مداری حرف اول را میزند.

در این مقاله می خواهیم متریال یو پی وی سی و کیفیت پروفیل ویستابست و تفاوت در قیمت پروفیل ویستابست با پروفیل های دیگر بررسی کنیم. آیا می دانستید پی وی سی ماده اصلی در تشکیل محصول UPVC می باشد! پی وی سی شامل ۵۷% کلر و ۴۳% وینیل می‌باشد که ماده اولیه ساخت پروفیل یو پی وی سی است. پنجره UPVC یکی از محبوب ترین نوع پنجره ها بین مردم بوده است که پنجره ویستابست یکی از بهترین های برند پنجره دوجداره می باشد.

پنجره یو پی وی سی ویستابست

یو پی وی سی از نفت خام و نمک طعام (کلرید سدیم) می باشد .در دهه ۱۹۶۰ در کشور آلمان ساخته شده است،طی چندین سال شرکت های تولیدی یو پی وی سی فرمولاسیونی درست کردند که با اضافه کردن موادی مثل:نرم کننده، ضربه گیر، مواد ضد احتراق و غیره به پی وی سی باعث شد که پروفیل های تولیدی حتی در شرایط خشک و سرد و نامساعد، به بهترین نحو عمل کنند.

قسمتی از مواد اولیه یو پی وی سی برند ویستابست از شرکت کمسون اتریش می باشد. همچنین از دانش فنی این شرکت بهره می برد.قیمت پنجره دوجداره ویستابست به کیفیت فوق العاده آن بستگی دارد که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت آن خلاصه ایی شرح می دهیم.مواد اصلی تشکیل دهنده پروفیل های ویستابست پی وی سی می باشد که از شرکت های پتروشیمی ایران تهیه شده است.قیمت پنجره دوجداره ویستابست یکی از بهترین ها می باشد و نسبت به کیفیتی که ارائه می دهد مقرون به صرفه می باشد.

اگر شما برای داشتن یک پنجره خوب در ابتدا هزینه کنید دیگر نیاز نیست در طول مدت استفاده هزینه هایی را صرف نگهداری و تعمیر پنجره خود کنید قیمت پنجره ویستابست نیز حاکی از همین هزینه ها می باشد تا مشتری بتواند پس از خرید با خیالی آسوده از پنجره خود بهره مند شود.

عوامل موثر بر قیمت پنجره ویستابست

ماده Impact Modifier همان ضربه گیر ، مواد پلیمری می باشد که به پودر pvc افزوده شده که ایجاد مقاومت کرده و ضربه پذیری پروفیل را بالا می برد. نوع آکریلیکی این ماده اولیه باعث ایجاد مقاومت و عمر مفید بیشتر پروفیل یو پی وی سی می شود.شرکت ویستابست جهت استفاده از این ماده از برند های معتبر LG کره و Arkema فرانسه و Kaneka بهره می برد.این عمل باعث شده پنجره یو پی وی سی شما از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشد. پس طبیعتا استفاده از مواد اولیه مرغوب با برندهای معتبر جهانی می تواند بر روی قیمت پنجره دوجداره ویستابست تاثیر گذار باشد و در نتیجه یک پنجره با کیفیت، طول عمر بیشتری نیز دارد و می تواند در هزینه های آینده شما تاثیر گذار باشد.

پایدارکننده حرارتی یا استابلایزر یکی از مواد اصلی در پروفیل یو پی وی سی ویستابست می باشد. این محصول در تبدیل مواد پلیمری به پروفیل بسیار مهم می باشد و در مقاومت و طول عمر آن در شرایط مختلف آب و هوایی مخصوصا آب و هوای گرم اهمیت بالایی دارد. شرکت ویستابست جهت تهیه ماده استابلایزر از برند معتبر تولیدی Chemson اتریش بهره می برد. قطعا یکی از شروط داشتن یک پنجره یو پی وی سی این است که در تمامی شرایط آب و هوای کشور عزیزمان ایران دوام بیاورد پنجره UPVC ویستابست یکی از همان پنجره ها است که شما می توانید در تمامی شرایط آب و هوایی از شمال تا جنوب از آن استفاده کنید و نگران دفرمه شدن و تغییر رنگ آن نشوید. قیمت پنجره دوجداره ویستابست با توجه به مواردی که در این قسمت به آن اشاره کردیم بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد.

شرکت ویستابست

شرکت ویستابست جهت تولید پروفیل های سفید با استفاده از ماده معدنی دی اکسید تیتانیوم در محصولات خود از شرکت های معتبری مثل Kronos ، Tronox وSachtleben استفاده کند این ماده تقش مهمی در مقاومت جلوی نور و تغییر رنگ آن دارد و همچنین میزان استفاده از آن بسیار مهم می باشد. قیمت پنجره دوجداره ویستابست به دلیل تمامی مواردی که در بالا درباره آن صحبت کردیم بسیار کارشناسی شده می باشد.

پنجره ویستابست

پروفیل ویستابست در شهرهایی گرم و خشک مثل استان قم و سیستان و بلوجستان و هرمزگان و … که در تابش شدید آفتاب تابستان می باشد تغییر رنگ از خود نشان نمی دهد. همچنین آیتمی که در قیمت پنجره دوجداره ویستابست تاثیر گذار می باشد باید گالوانیزه با ضخامت ۱.۵ در تمام قسمت های پنجره مورد استفاده قرار گیرد این آیتم جز الزامات فنی تمام نمایندگان تولیدی ویستابست می باشد که باید رعایت شود.متاسفانه خیلی از تولیدکنندگان نامعتبر این آیتم را به درستی اجرا نمی کنند.اگر می خواهید خریدی خوب و مطمئن داشته باشد از نمایندگی های ویستابست خرید کنید.

در ضمن اگر می خواهید از گارانتی و اصالت این پروفیل بهره مند شوید حتما از نمایندگی های این شرکت بهره مند شوید. زیرا در راستای اطمینان بخشی به تولید کنندگان در و پنجره و مصرف کننده نهایی، شرکت ویستابست آمادگی و امکان صدور ضمانت نامه را در قبال دفرمگی و تغییر رنگ پروفیل تا 10 سال پس از نصب را دارد. این موضوع باعث آسایش خیال تولید کننده پنجره در مورد پروفیل مصرفی و همچنین مصرف کننده نهایی در خصوص کیفیت پنجره می شود.

البته شرایطی برای صدور بیمه نامه در نظر گرفته شده است که مهمترین آن ها، تولید در و پنجره ها با استاندارد بالا و رعایت الزامات فنی تولید و نصب ویستابست است. که این استانداردها زیر نظر شرکت ویستابست از طریق نمایندگان این شرکت امکان پذیر است. شما می توانید قیمت پنجره دوجداره ویستابست را با کیفیت و ضمانت نامه قابل قبول از نمایندگی های این شرکت درخواست کنید.

پروفیل ویستابست

قیمت پنجره دوجداره ویستابست به عواملی که توضیح داده شد بستگی دارد.قبل از هر چیزی شما باید ابتدا توسط یک نیروی متخصص اندازه پنجره های خود را تعیین کنید و مدل پنجره های خود را با توجه به سلیقه و سبک دکوراسیون منزل خود مشخص کنید سپس با خیالی آسوده پنجره دوجداره ویستابست خود را سفارش دهید زیرا تمامی این نکات ریز و درشت می تواند در قیمت پنجره دوجداره ویستابست موثر باشد و قیمت نهایی شما را تغییر دهد.

قیمت پنجره های این پروفیل نسبت به پروفیل های برند همچون هافمن و وینتک چند درصدی بالاتر می باشد توجه داشته باشید که قیمت پنجره دوجداره هافمن از قیمت پنجره دوجداره ویستابست کمتر می باشد.گروه صنعتی پنجره سازان نمایندگی ویستابست در قم را دارا می باشد. با توجه به نوسانات بازار امکان ارائه دقیق قیمت پنجره دوجداره ویستابست نمی باشد شما می تواند با متخصصان ما در این حوزه تماس گرفته و از قیمت به روز این پنجره مطلع شوید. ممنون از این که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس سریع