قیمت پنجره دوجداره وین تک

Wintech

قیمت پنجره دوجداره وین تک

قیمت وینتک یک لنگه

پنجره-ثابت

پنجره ثابت وین تک

861،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-یک-لنگه

پنجره تک حالته یک لنگه

1،673،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-یک-لنگه

پنجره دو حالته یک لنگه

1،882،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-کلنگی-یا-بالا-بازشو

پنجره کلنگی یا بالا بازشو

1،062،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :600*600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
وین تک

پنجره وین تک

پنجره وینتک  دولنگه

پنجره-تک-حالته-دو-لنگه

پنجره تک حالته سه لنگه وین تک

2،438،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه

پنجره دو  حالته دو لنگه وین تک

2،647،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته یک لنگه به همراه کتیبه

2،672،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته دو  لنگه به همراه کتیبه

2،881،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
وینتک

پنجره دوجداره وین تک

پنجره وینتک سه لنگه

پنجره-تک-حالته-سه-لنگه

پنجره تک حالته سه لنگه وین تک

3،063،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه

پنجره دو  حالته سه لنگه وین تک

3،272،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته سه لنگه به همراه کتیبه

3،395،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته سه لنگه به همراه کتیبه

3،604،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ٌWintech

قیمت پنجره دوجداره وین تک

پنجره وینتک چهار لنگه

پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه

پنجره تک حالته چهار  لنگه وین تک

5،156،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه

پنجره دو  حالته چهار  لنگه وین تک

5،574،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وینتک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

5،667،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

6،085،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ٌWintech

قیمت پنجره وین تک

پنجره وینتک کشویی

کشویی-دو-لنگه

پنجره وین تک کشویی تک لنگه

3،985،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
کشویی-دو-لنگه--

پنجره وین تک کشویی سه لنگه

5،250،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
کشویی-چهار-لنگه

پنجره چهار لنگه کشویی  وین تک

7،911،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :4000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ٌWintech

قیمت وین تک

پنجره وینتک خاص

پنجره-قوس-دار

پنجره هلالی  وینتک

4،680،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-خم-یا-هلالی ویستابست

پنجره قوس دار وین تک

3،539،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1600*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-فولکس-واگنی

پنجره فولکس واگنی وین تک

15،066،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*4000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ,وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ٌWintech

قیمت پنجره وین تک

فرانسوی ، لیفت اند اسلاید و آکاردئونی

پنجره-لیفت-اند-اسلاید

پنجره لیفت اند اسلاید

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-فرانسوی

پنجره فرانسوی  وین تک

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-آکاردئونی

پنجره آکاردئونی  وین تک

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ٌدرب و پنجره وین تک

قیمت درب وین تک

انواع درب وینتک

درب-سرویسی

درب سرویسی

3،113،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
درب-فرانسوی

درب فرانسوی  وین تک

5،477،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وینتک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
سویجی

درب سویچی   وین تک

3،241،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :21000*900میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
سه جداره وین تک

قیمت پنجره سه جداره وین تک

انواع پنجره سه جداره وین تک

پنجره-سه-جداره

پنچره سه جداره ثابت

947،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره تک حالته

1،840،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره دو حالته

2،070،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
سه جداره وین تک

قیمت پنجره لمینت وین تک

قیمت لمینت وین تک

پنجره-ثابت-لمینت

پنجره دوجداره لمینت وین تک

1،033،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمنیت وین تک تک حالته

2،007،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمینت وین تک دو حالته

2،264،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : وین تک سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/5 میلی متر

قیمت پنجره دوجداره وین تک

پنجره دوجداره UPVC امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است. قطعا اگر شما هم در حال بازسازی و یا نوسازی منزل خود باشید به پنجره های خانه خود فکر کرده اید. پنجره هم مانند دیگر تجهیزات ساختمانی ممکن است فرسوده شود و نیاز به تعویض داشته باشد. با تعویض پنجره و جایگزین کردن آن با پنجره دوجداره UPVC شما می توانید از مزایای بیشماری بهره مند شوید قطعا ما در این مقاله به مزیت های آن خواهیم پرداخت.

اگر به ساختمان های امروزی نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکثر آن ها از پنجره های دوجداره UPVC برای ساختمان خود استفاده کرده اند این پنجره ها علاوه بر زیبایی، عملکرد و کارایی خوبی که دارند قیمت مناسبی نیز دارند البته باید توجه داشت که انتخاب هر برندی برای پنجره دوجداره UPVC مناسب نیست و باید برای داشتن پنجره مناسب و باکیفیت مرغوب به برند پروفیل آن توجه ویژه ای داشته باشید تا بتوانید از پنجره خود در طول سال ها استفاده کنید و نیاز به تعمیر و تعویض مجدد نداشته باشید.

یکی از این برند های محبوب و با کیفیت در بازار پنجره دوجداره وین تک است. این برند با سابقه در طول این سال ها خود را به مشتریان ثابت کرده است. وین تک توانسته با به کارگیری نیروی متخصص و ماهر و همچنین به کارگیری ماشین آلات پیشرفته و به روز دنیا پروفیل های با کیفیت و مرغوب تولید کند و آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. پروفیل های UPVC وین تک در 3 قاره جهان و 8 کشور تولید و به 54 کشور جهان از این مجموعه های صنعتی صادر می شوند. پس با توجه به سابقه خوبی که این برند در دنیا دارد می توان آن را تایید کرد و با انتخاب آن محصولی با کیفیت داشت و با خیالی آسوده در طول سال ها از آن استفاده کرد.گروه صنعتی وین سازان نیز از پروفیل وین تک در تولید پنجره های خود استفاده می کند.

پروفیل پنجره وین تک

نمایندگی وین تک

شرکت وین تک یکی از شرکت های است که محصولات آن شامل ضمانت نامه می باشد البته باید توجه کنید که در هنگام خرید پنجره دوجداره وین تک حتما به نمایندگی های معتبر وین تک مراجعه کنید تا بتوانید ضمانت نامه کتبی وین تک را دریافت کنید. پروفیل های تولید شده در کارخانجات وین تک در صورت استفاده و نگهداری صحیح دارای 10 سال ضمانت نامه در مقابل تغییرات رنگ و حالت در برابر عوامل و شرایط جوی و محیط های طبیعی می باشد. پس در انتخاب نمایندگی دقت کنید تا حتما پروفیل با کیفیت وین تک را خریداری کنید زیرا پروفیل های وین تک در آزمایشگاه های مخصوص توسط متخصصین با تجربه مورد تست و بررسی قرار می گیرند تا از هر نظر استاندارد های لازم را داشته باشد.

پروفیل های هر کشور باید مطابق با شرایط آب و هوای هر کشور تولید می شود. پروفیل های تولید شده در کارخانه ایران نیز با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور ایران وکشورهای همجوار طراحی شده است و در ترکیب فرمولاسیون این پروفیل ها شرایط جوی حاکم بر این کشورها از نظر حفظ کیفیت و مقاومت این محصولات لحاظ گردیده است. مصرف پروفیل های UPVC تولید شده در کارخانه ایران جهت پروژه های ساختمانی موجود در این کشور بهینه تر بوده و طول عمر و دوام کیفیت بیشتری خواهد داشت. فقط لازم است شما مراقبت های لازم را پس نصب انجام دهید تا پنجره ای با طول عمر مفید داشته باشید.

پنجره وین تک

UPVC یکی از مواد تشکیل دهنده پنجره دوجداره وین تک است که دارای مزایای زیادی نسبت به دیگر متریال های درب و پنجره است. اکنون بهتر است بدانیم UPVC چیست و از چه موادی تشکیل شده تا بتوانیم این موضوع را بهتر درک کنیم و متوجه مزیت های آن نسبت به متریال های دیگر مانند آلومینیوم و آهن شویم.توجه داشته باشید که قیمت پنجره دوجداره هافمن کمی پایین تر از قیمت پنجره دوجداره وین تک می باشد.

قیمت پنجره دوجداره وین تک

UPVC چیست ؟

UPVC مخفف کلمات (Unplasticized PolyVinyl Chloride) حالت سخت شده ای پلی وینیل کلراید است. ۸۵ درصد ترکیب پروفیل های پنجره UPVC از همین ماده تشکیل شده. پس بهتر است نگاه کوتاهی به ساختار و چیستی آن داشته باشیم.مواد اصلی UPVC را نفت خام و نمک طعام تشکیل می دهد . از نفت خام اتیلن و از نمک، کلر بدست می آید. از طریق پلیمریزاسیون، کلر، اتیلن و وینیل کلرید با هم ترکیب شده و پلی وینیل کلرید یا بصورت خلاصه PVC بدست می آید که ماده ای پلاستیکی و قابل ارتجاع است. کاربرد این ماده تنها در ساخت درب و پنجره نیست، بلکه در بسیاری از صنایع مانند لوله کشی و حتی دندانپزشکی پر کاربرد است.

مزایای پنجره UPVC وین تک

حال که با UPVC آشنا شدیم بهتر است با مزایای پنجره UPVC وین تک نیز آشنا شویم تا بتوانیم در هنگام انتخاب پنجره دوجداره برای منزل و یا محل کار خود بهترین انتخاب را داشته باشیم.

1-امنیت:

پروفیل های UPVC پنجره وین تک مسلح به رین فورس منت (مقطع فلزی ) گالوانیزه می باشند.که موجب استحکام بخشیدن به پنجره ها در مقابل تغییرحالت و سبب ثبات یراق آلات نیز می باشد.پنجره های UPVC وین تک با توجه به وجود قفل کننده های متعدد که در اطراف باز شو قراردارد ، علاوه بر عایق سازی مناسب و جذب شدن دو قسمت ثابت و بازشو پنجره ، موجب افزایش ایمنی نیز می گردد. و شما می توانید با خیالی آسوده به وین تک اعتماد کنید و از این پروفیل برای ساخت پنجره های دوجداره استفاده کنید.

2-عایق حرارتی:

UPVC وین تک کاملاً عایق می باشد و در فصل های گرم سال خانه شما را سردتر و در فصل سرد سال خانه شما را گرم تر نگه میدارد و همچنین می توان از شیشه های یک ، دو یا سه جداره استفاده نمود این مسئله می تواند به بالا بردن میزان عایق سازی در پنجره ها کمک نماید.

3- عایق صوت:

پنجره های UPVC وین تک به دلیل استفاده از مترالا PVC و طراحی داخلی (سطح مقطع) عایق صوت بوده و می تواند مشکلات عدیده جوامع صنعتی (آلودگی صوتی ) را به خوبی مهار سازد. اگر شما در مکان های شلوغ مانند مدرسه، فرودگاه و یا راه آهن زندگی می کنید انتخاب پنجره دوجداره وین تک می تواند برای شما بهترین انتخاب باشد.

4-عایق در برابرنفوذ آب و گرد و غبار:

پنجره های دوجداره وین تک ، با استفاده از دو یا سه نوار آبندی در قسمت شیشه و بازشو و همچنین طراحی ویژه مقطع پروفیل UPVC از نفوذ باد ، آب و گرد و غبار به داخل پنجره ها جلوگیری می کند.

5-عایق الکتریسیته:

خطراتی که در تماس برق یا صاعقه با پنجره فلزی حادث می گردد، در پنجره های دوجداره وین تک با توجه به جنسیت پروفیل ها بر طرف شده است. و می تواند آرامش را برای خانواده شما به ارمغان آورد.

6-تنوع رنگ:

با توجه به تکنولوژی خاص در رنگ آمیزی می توان رنگ های متنوعی را در پنجره های UPVC مشاهده کرد. پنجره وین تک نیز علاوه بر رنگ سفید رنگ هایی را مطابق با سلیقه مشتری ارائه می دهد.

7-دوستدار محیط زیست

در کارخانه وین تک کشور ایران مطابق با سایر کارخانجات این گروه از ابتدای شروع فعالیت و باتوجه به اهمیت موضوع حفظ محیط زیست برای نسل های آینده و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، از استابلایزرهای بر پایه کلسیم زینک در ترکیب مواد پلیمری و تولید انواع پروفیل های UPVC استفاده می گردد.

قیمت پنجره وین تک

پروفیل وین تک

شرکت وین تک انواع پروفیل های مورد استفاده در ساخت در و پنجره دوجداره را تولید می کند این شرکت با استفاده از پیشرفته ترین و به روزترین ماشین آلات هر روزه در حال تولید حجم انبوهی پروفیل مطابق با استاندارد های جهانی از جمله استاندارد رآل آلمان می باشد.پروفیل های وین تک را می توان به چهار دسته W 700 ، W 640، W 260، PP 624 تقسیم بندی کرد که ما در ادامه به بررسی مشخصات هر کدام از پروفیل ها خواهیم پرداخت.توجه داشته باشید که قیمت پنجره دوجداره ارتباط مستقیم با پروفیل دارد.

مشخصات فنی پروفیل W 700

 • عرض 70 میلی متر و 5 اتاقک جهت عایق بندی بهینه
 • -ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
 • (ISIRI: 12291/A , EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
 • – دارای لاستیک های درزبندی ( امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
 • – کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
 • – امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های4 و 20 و 24 و 32 میلی متر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
 • – عدم نیاز به رنگ کاری ، تعمیر و سرویس های دوره ای طی سالیان طولانی
 • – عدم زنگ زدگی و پوسیدگی پروفیل در شرایط مختلف آب و هوایی
 • – امکان پوشش لمینیت در رنگ های مختلف جهت زیبایی بیشتر پنجره دوجداره ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
 • مکان تهیه با لاستیک های سرخود از جنس T.P.V
 • سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت و سفیدی ( در مورد پروفیل های سفید رنگ)
 • مکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد ( یک جهت بازشو / دوجهت بازشو / فولکس واگنی)
 • مکان نصب انواع توری (توری ثابت، متحرک)
 • مناسب برای مناطق سردسیر و گرمسیر با حداقل 30 درصد عایق بندی بیشتر نسبت به سایر پروفیل ها
 • قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره و سه جداره استاندارد در تمامی ابعاد و حتی بزرگ تر از ابعاد نرمال پنجره
 • مقاومت بیشتر به دلیل پهنا و سطح اتکای بیشتر
 • امکان استفاده در پروژه های بازسازی با لبه داخلی با پروفیل قاب سری W700

مشخصات فنی پروفیل W 640

 • -عرض 60 میلی متر و 4 اتاقک جهت عایق بندی بهینه
 • ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
 • (ISIRI: 12291/A ,EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
 • دارای لاستیک های درزبندی ( امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
 •  کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
 • امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های4 و 20 میلی متر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
 •  عدم نیاز به رنگ کاری ، تعمیر و سرویس های دوره ای طی سالیان طولانی
 • عدم زنگ زدگی و پوسیدگی در شرایط مختلف آب و هوایی
 •  امکان پوشش لمینیت در رنگ های مختلف جهت زیبایی بیشتر پنجره دوجداره ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
 • – امکان تهیه با لاستیک های سرخود از جنس T.P.V
 • سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت وسفیدی ( در مورد پروفیل های سفید رنگ)
 •  امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد ( یک جهت بازشو / دوجهت بازشو / فولکس واگنی)
 •  امکان نصب انواع توری (ثابت و متحرک)
 •  مناسب برای تمامی مناطق آب و هوایی (سردسیر و گرمسیر)
 •  ظرافت بیشتر مقاطع جهت زیبایی بیشتر پروژه های ساختمانی
 •  قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره و سه جداره استاندارد در تمامی ابعاد
نمایندگی وین تک

مشخصات فنی پروفیل W 260

 •  عرض 107 میلی متر برای سری W260 تک ریل و اتاقک های تقویت کننده پروفیل
 •  عرض 85 میلی متر برای سری W260 جفت ریل و اتاقک های تقویت کننده پروفیل
 •  ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
 •  (ISIRI: 12291/A , EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
 •  دارای لاستیک های درزبندی و فیلترهای مویی مخصوص پنجره های کشویی (امکان استفاده از لاستیک T.P.V و E.P.D.M در سری تک ریل)
 •  کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
 •  امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های 4 و 20 میلی متر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
 • عدم نیاز به رنگ کاری ، تعمیر و سرویس های دوره ای طی سالیان طولانی
 •  عدم زنگ زدگی و پوسیدگی در شرایط مختلف آب و هوایی
 •  امکان پوشش لمینیت در رنگ های مختلف جهت زیبایی بیشتر پنجره دوجداره ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
 • -امکان تهیه با فیلترهای موئی سر خود از بهترین نوع
 •  سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت و سفیدی (در مورد پروفیل های سفید رنگ)
 •  امکان نصب تمامی یراق آلات و غلطک های استاندارد و مخصوص پنجره های کشویی
 •  امکان نصب انواع توری پنجره های کشویی
 •  قابلیت ساخت انواع پنجره های کشویی با پهنا و ارتفاع بیشتر جهت ایجاد دید و چشم اندازی بهتر و زیباتر
 • مناسب جهت استفاده در پروژه های لوکس و هتل ها و شهرک های ویلایی و مجتمع های اداری
 •  امکان بازشوی بسیار مناسب و آسان به فضای داخلی در پروژه های مسکونی ، اداری و …
قیمت وین تک

مشخصات فنی پروفیل PP 624

 • عرض 60 میلی متر و 4 اتاقک جهت عایق بندی بیشتر
 • ضخامت دیواره های خارجی استاندارد ( ISIRI:12291/B , RAL GZ 716/ B )
 • دارای لاستیک درزبندی (امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
 • -کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
 •  امکان نصب زهوار های شیشه برای ضخامت 4 و 20 میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
 • عدم نیاز به رنگ کاری ، تعمیر و سرویس های دوره ای طی سالیان طولانی
 • عدم زنگ زدگی و پوسیدگی در شرایط مختلف آب و هوایی
 • امکان تهیه با لاستیک های سر خود از جنس T.P.V
 • -امکان پوشش لمینیت در رنگ های مختلف جهت زیبایی بیشتر پنجره دوجداره ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
 • -سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت و سفیدی (در مورد پروفیل های سفید رنگ)
 • -امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد (یک جهت باز شو / دو جهت باز شو / فولکس واگنی)
 • امکان نصب انواع توری (ثابت و متحرک)
 •  قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره استاندارد در تمامی ابعاد
 •  ظرافت بیشتر مقاطع پروفیل در حفظ معماری و نمای بیرونی پروژه ها جهت زیبا سازی بیشتر
 • قیمت مناسب جهت استفاده در پروژه های بزرگ انبوه سازی در کلان شهرها
انواع پروفیل پنجره وین تک

پنجره دوجداره وین تک

شرکت وین تک علاوه بر پنجره دوجداره قابلیت تولید پنجره سه جداره را نیز دارد شما می توانید با انتخاب پنجره سه جداره وین تک از قابلیت های این پنجره بهره مند شوید و آرامش بیشتری را به خانواده خود هدیه دهید.

پنجره سه جداره نسبت به پنجره دوجداره مزایای بیشتری دارد تفاوت ساختاری پنجره سه جداره با پنجره دو جداره صفحه شیشه‌ای اضافی است که در پنجره استفاده می‌شود. این یکی از دلایلی است که باعث شده قیمت پنجره سه جداره بیشتر از پنجره دوجداره باشد. اگر شما در محیط های پر سر و صدا زندگی می کنید و نیاز به آرامش خاصی در خانه دارید انتخاب پنجره سه جداره می تواند برای شما مناسب تر باشد و آرامش بیشتری را برای شما فراهم آورد. علاوه بر این پنجره سه جداره میزان اتلاف انرژی را به حداقل می رساند و باعث می شود هزینه های قبوض انرژی شما را کاهش یابد و می تواند در بلند مدت هزینه های مصرفی شما را نیزکم کند. همچین اگر امنیت برای شما مسئله ای اساسی است پنجره سه جداره امنیت بیشتری را به همراه دارد و از ورود سارقین به منزل یا محل کار شما جلوگیری می کند. از هر نظر انتخاب پنجره سه جداره وین تک نسبت به پنجره دوجداره آن برتری دارد.

وین تک

آیا پنجره وین تک قابل اعتماد است؟

موسسه رال آلمان یکی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین موسسات کیفیتی است که برای سیستم های پروفیل پنجره، برای قالب ها، ماشین آلات و فرمولاسیون به شرکت ها (طرح اختلاط مواد اولیه ) ارائه می شود گروه صنعتی وین تک نیز جز شرکت های معتبری است که دارای گواهینامه رال آلمان می باشد. تمامی پروفیل های تولیدی در کارخانه وینتک در ایران مطابق با چک لیست موسسه استاندارد RAL کشور آلمان تولید و به بازارهای مصرف ارائه می گردد. همچنین پروفیل وینتک از نظر کیفیت موفق به اخذ گواهینامه اجباری سازمان استاندارد ایران و همچنین گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهر سازی گردیده است.توجه داشته باشید که قیمت پنجره دوجداره ویستابست نسبت به باقی گران تر است.

اگر بخواهیم سه پروفیل برتر و نام آشنای بازار مانند ویستابست، هافمن و وین تک مقایسه کنیم باید بگوییم این سه پروفیل از نظر داشتن استاندارد های لازم باهم برابری می کنند و هر سه دارای کانال 60 و 70 می باشند اما باید گفت وزن یک متر طول پروفیل وین تک 1.080 می باشد در حالی که وزن پروفیل ویستابست 1.380 و پروفیل هافمن 1.030 می باشد بنابراین وزن آن نسبت به هافمن بیشتر و نسبت به ویستابست کمتر می باشد که این اختلاف وزن در قیمت پروفیل و کیفیت آن تاثیر گذار است. با توجه به تمامی مواردی که گفته شد وین تک را می توان جز پروفیل های برتر دانست و به آن اعتماد کرد و پنجره ای با کیفیت و مرغوب با طول عمر زیاد با این پروفیل داشت.

مقاله پیشنهادی

مقاله ” قیمت ترمال بریک آکپا

مقاله “ قیمت ترمال بریک آکرول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس سریع